Możesz odstąpić od umowy i zwrócić towar bez podawania jakiejkolwiek przyczyny do 14 dni od momentu otrzymania produktu .

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania , należy  go odpowiednio zabezpieczyć i zapakować.

Koszty wysyłki ponosi kupujący. 

Zapakuj towar i odeślij go na nasz adres:  Damian Madejski Madedam , tel 514123270  ul Szklarniana 3/3 41-200 Sosnowiec

Dołącz poniższy formularz odstąpienia od umowy lub napisz własnoręcznie i wyślij razem ze zwracanym produktem 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat nazwa firmy

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)\

  •  

  •  

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Shopping Cart